Rebešovice [ Město nebo obec ]

Obec se nachází v jižní části okresu Brno - venkov v bezprostřední blízkosti města Brna, se kterým je spojena městskou hromadnou dopravou.

Rebešovice leží při levém břehu řeky Svratky a Ivanovického potoka na území tzv. Dyjskosvratecké nivy.

Členitá krajina v okolí obce se vyznačuje svahovými terasami řeky Svratky vystupujícími nad říční nivu, slepými rameny řeky, izolovanými pásy zbytků lužních lesů a zajímavou faunou a flórou.
Proto je vyhledávaným cílem rybářů, turistů a v neposlední řadě i cyklistů, kteří hojně využívají nově vybudované cyklistické stezky.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UMÍSTĚNÍ

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecrebesovice.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 07.11.2021 v 22:13 hodin