Rájec [ Město nebo obec ]

Ves leží v nadmořské výšce 274 m. Její katastr se rozkládá jižně od Zábřeha, a to jednak na východě v rovině soutoku Moravské Sázavy s Moravou, jednak v severovýchodní části Mírovské vrchoviny.

Obec je spojena poměrně důležitou silnicí směřující na sever k Zábřehu a na jih přes Zvoli k Mohelnici. Tato cesta prochází vlastně jen bývalou osadou Teodorov, neboť původní ves Rájec je od ní umístěna podél potoka směrem k západu. Katastrem prochází také železniční trať Olomouc - Zábřeh, ale zastávka zde nikdy nebyla.

Chráněnou památkou je zde smírčí kříž, který stál původně na místě bitvy z roku 1468 a k silnici do Ráječku byl převezen až při stavbě železniční trati. Obě bývalé části obce mají svoji kapli. Dokladem lidového stavitelství jsou hospodářská usedlost čp. 1 a zděná zvonice na návsi z 19. století.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 49, 23.09.2021 v 11:56 hodin