Pavlov

Pavlov je prvně uváděn r. 1355 u tehdejšího samostatného statku Líšnice.

Obec byla založena v mírně kopcovitém terénu na západ od údolí řeky Moravy a tzv. Mohelnické brázdy, tam, kde zasahují poslední severovýchodní výběžky Bouzovské vrchoviny na sever od řeky Třebůvky.
Ves má střední nadm. výšku 347 m a je místními komunikacemi spojena na východ přes Žádlovice s Lošticemi, na západě je v osadě Zavadilka možno pokračovat po silnici jednak k severovýchodu do Mohelnice, jednak k jihozápadu do údolí Třebůvky. Lechovice tvoří skupina domů kolem rybníka směrem na jih od Pavlova.

Na návrší nad řekou Třebůvkou se nachází hradisko Obersko, osídlené v pozdní fázi kultury lužické (8. až 6. století př.n.l.).

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 347.00 m

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 04.08.2003 v 14:01 hodin