Okna [ Město nebo obec ]

Archivní zápisy z poloviny 14. století hovoří o obci jako o lidnaté vsi, která byla v držení pánů na Bezdězu, mezi nimiž byli významnější rodiny Berků z Dubé (16. a začátek 17. století), Albrecht z Valdštejna (do roku 1634).

Okna byla vždy zemědělskou obcí, která byla hospodářským zázemím dvou blízkých center řemeslné výroby - Doks a Bělé.
Ještě v druhé polovině 15. století bylo Oknům zakázáno vaření piva a provozování řemesel, aby nebyla ohrožována tato činnost v obou městech.

V roce 1930 měla obec 420 obyvatel, převážně Němců, z nichž byla většina po válce vysídlena. V roce 1946 bylo v obci asi 300 Čechů a 110 Němců, kteří nadále sami emigrovali. V roce 1960 došlo ke sloučení obcí Okna a Obora do jednoho administrativního celku, od 1.1.1981 byly obce přivtěleny pod město Doksy. V roce 1991 se obec Okna osamostatnila.

Obec leží v širokém rovinném úvalu Okenského potoka, který z jižní strany napájí soustavu rybníků u Doks. Široká nížina s nejnižší kótou 280,80 m n.m. je na východní straně vymezena panoramatem hradu Bezděz, na západní straně je krajinný horizont tvořen Tachovským vrchem. Katastr obce je celkem 567 ha, intravilán obce je 50,45 ha, počet obyvatel 288.

Obec Okna je také využívána k rekreaci (chatová osada), je zde vybudována cyklostezka, kterou projíždějí turisté navštěvující Kokořínsko.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 22.09.2021 v 11:52 hodin