Josef Navrátil, Mléčné výrobky [ Regionální výrobce nebo produkt ]

josef navratil

Rodinná farma si prošla peripetií od historického samostatného hospodaření, přes nucený vstup do místního JZD v roce 1958, až po obnovení samostatné činnosti v r. 1992. Objekty jim byly státem vráceny od JZD v dezolátním stavu do užívání v roce 1971, ale až od roku 1992 mohli samostatně začít podnikat.

Rodinná touha znovu hospodařit na „vlastním“ však byla veliká, a tak se všichni pustili do nikdy nekončící práce. Postupem času se farma rozvíjela a stabilizovala. Výměra polností pro hospodaření se ustálila na 45,5 ha (z toho 25 ha vlastních pozemků), počet dojnic na 20 kusech ve volném ustájení, které nadojí 400–600 l mléka denně.

Bratři vedou farmu v duchu „dobrého selského rozumu“ a klasického hospodaření, tj. mají velmi kladný vztah k půdě, ke krajině, ke zvířatům. Na farmě pracují čtyři lidé a všichni se z produkce uživí.

Především však vhodně uvažují v souvislostech. Hospodaří tak, aby se chovali šetrně k životnímu prostředí, obezřetně nakládají s přírodními hnojivy, vhodně investují vlastní prostředky, které jsou využity účelněji, než prostředky dotační. Rozvíjejí další činnosti na farmě, aby rozložili případný propad zisku u produkce, kde klesne výkupní cena.

Starší z bratrů Josef si v r. 2016 vybudoval mini mlékárnu, kde spolu s manželkou vyrábějí sýry a další různé mléčné výrobky, které je možné si přímo v minimlékárně zakoupit. Mladší z bratrů Aleš provozuje kovářskou dílnu, kde se zabývá jak výrobou podkov a kování koní, tak i tvorbou uměleckých děl. Dle sezonnosti je možné zakoupit mimo sýrů i brambory a přebytky obilí. Farma je součástí GURMÁNSKÉ STEZKY.

Bratři Navrátilové vysazují na svých pozemcích stromy, tvoří remízky, hnojí zásadně hnojem proto, aby ze zdravé půdy vyrostla zdravá produkce a tím přirozeně zadrželi maximum vody v krajině.

Kontakt

Josef Navrátil
Kraskov 83, 538 05 Seč
tel.: 602 278 838
Nově otevřená prodejna v minimlékárně každý pátek od 14-18 hodin a sobotu od 9-11 hodin.

f1-12GSProdej ze dvoraProdej v obchodech

Josef Navrátil, Mléčné výrobky

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
AKTUALIZACE: Lea Turynová (MAS ŽR) org. 127, 03.03.2023 v 14:50 hodin