Kaňkovy hory [ Národní přírodní památka ]

Kaňkovy hory - pohled na zříceninu hradu Lichnice
Kaňkovy hory - pohled na zříceninu hradu Lichnice

Kaňkovy hory jsou národní přírodní památka u Třemošnice ve východních Čechách. Leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory a zaujímá rozlohu 224 hektarů. V nynější podobě byla vyhlášena roku 2016 (předtím již roku 1955), vznikla rozdělením národní přírodní rezervace Lichnice – Kaňkovy hory (jako druhá část vznikla národní přírodní rezervace Lichnice). Území je součástí rozlehlejší evropsky významné lokality Lichnice – Kaňkovy hory. Významnou částí národní přírodní památky je Lovětínská rokle, která protíná pásmo Železných hor za obcí Závratec. Roklí protéká Lovětínský potok, pramenící z tzv. Lovětínského rybníka. Rokle je sevřena ze severní strany vrchem Krkaňkou (566 metrů), z jihozápadu svahy s vrcholem Světlice se zříceninou hradu Lichnice. Niva potoka je zaplněna velkými balvany tzv. železnohorského krystalinika. Porost strání Lovětínské rokle tvoří bukový les. Na svazích rokle jsou patrné četné povrchové geomorfologické útvary vzniklé erozí, mrazovým zvětráváním a svahovými pohyby. Zajímavým geologickým útvarem je tzv. kamenná řeka (pás kamenů), která směřuje po svahu Krkaňky směrem do údolí. Během výzkumu na severozápadním svahu Lovětínské rokle v letech 1998 a 1999 byl zjištěn výskyt 689 druhů motýlů. Během vertebratologického průzkumu památky a jejího nejbližšího okolí v letech 1989–1994 byl zaznamenán výskyt 135 druhů obratlovců (8 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů, 92 druhů ptáků, 31 druhů savců; kruhoústí zaznamenáni nebyli, ryby nejsou uváděny kvůli nedostatkům v průzkumu).[zdroj]

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
AKTUALIZACE: uživatel č. 6742 org. 127, 13.03.2022 v 15:05 hodin