Studený, Jaroslav, ThDr. (6.5.1923-5.6.2008) [ Osobnost ]

ThDr. Jaroslav Studený

Narozen: 6.5.1923 v Kozově (dnes část Bouzova)
Zemřel: 5.6.2008 ve Šternberku
Pohřben: v Cholině

S oblíbeným knězem se 14. června 2008 přišlo rozloučit několik stovek věřících. Pohřební obřady za zesnulého vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner a přímý přenos z rozloučení s Monsignorem Doc. ThDr. Jaroslavem Studeným v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Cholině vysílala i TV NOE.

Vzdělání:

1929 - 1934 Obecná škola v Kozově
1934 - 1942 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
1942 krátce bohoslovecká fakulta v Olomouci
1945 - 1949 Lateránská univerzita v Římě; po obhájení rigorózní práce Christi Domini repraesentatio in arte palaeochristiana. Divinas Christi uxta testimonia iconographiae palaeochristianae byl 30.4.1949 promován doktorem teologie (ThDr.)

Životní osudy:

Mládí:
konec roku 1942 nasazení na nucené práce do Berlína
začátek roku 1943-1945 pro špatný zdravotní stav pracoval jako pomocný pracovník v tiskárně a pak v řezbářství
13.7.1947 během studií na Lateránské univerzitě v Římě vysvěcen na kněze
konec r. 1951 - jaro 1954 vojenská prezenční služba (Mimoň; jinde se uvádí, že sloužil u PTP)

Kněžské působení ve farnostech:
1.9.1949-1950 Lipník nad Bečvou kooperátor
Týn nad Bečvou exkurendo administrátor
1951 (10 měsíců) Úvalno administrátor
1954-1961 Hořejší Kunčice-Bohdanovice administrátor
1961-1967 Moravice administrátor
15.5.1967-30.6.1972 Bělotín administrátor
1967-1969 Špičky exkurendo administrátor
1.7.1972-30.9.1983 byl mu odňat státní souhlas k výkonu kněžské služby
1.10.1983-1990 Újezd u Valašských Klobouk administrátor
1990-2006 Olomouc-Klášterní Hradisko farář
1.8.2006 odchod do důchodu

Pedagogické působení:
Od akademického roku 1969-1970 začal externě učit na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci (bez jmenování, pouze s ústním souhlasem) církevní umění.
Dne 23. září 1970 byl oficiálně jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci lektorem pro obor církevní umění a křesťanská archeologie pro akademický rok 1970-1971. Jeho působení bylo ukončeno na konci tohoto akademického roku. V tomto období pedagogické činnosti dr. Studeného patřil k jeho studentům i pozdější olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po obnovení Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1990) zde potom působil do roku 1996 na katedře liturgiky a pastorální teologie. Dne 31.3.1993 byl jmenován docentem. Habilitoval se v oboru církevní dějiny a církevní umění.

Perzekuce z politických důvodů:
Během svého působení v Bělotíně se zasloužil dr. Studený o opravy mnoha církevních staveb v celé farnosti (Bělotín, Kunčice, Nejdek, Polom). Od roku 1969 organizoval výrobu různých náboženských tiskovin a tato činnost posloužila jako záminka pro jeho zatčení a odsouzení. Bylo mu kladeno za vinu, že pro tisk materiálů neměl potřebná povolení a že se touto činností nezákonně obohatil. Byl zatčen (5.4.1972), převezen do ostravské vazební věznice a zde zůstal až do soudního projednávání v listopadu téhož roku. Rozsudkem Okresního soudu v Přerově (9.11.1972) byl odsouzen za trestný čin spekulace ke 4,5 rokům odnětí svobody. Dr. Studený se odvolal ke Krajskému soudu v Ostravě, ale ten původní rozsudek potvrdil (12.12.1972). Po třech letech byl z vězení propuštěn, ale nedostal státní souhlas k duchovní službě a pracoval v různých dělnických profesích. Teprve v roce 1983 mohl být jmenován administrátorem v Újezdě u Valašských Klobouk. K jeho rehabilitaci došlo až po dvaceti letech, kdy Nejvyšší soud ČR rozhodnutím ze dne 21.9.1992 oba rozsudky v plném rozsahu zrušil.

Činnost po roce 1989:
Během svého pastoračního působení v mnoha farnostech se dr. Studený zasloužil o vybudování, renovaci a úpravu nesčetného množství kostelů, kaplí, kapliček a křížů a tuto svou činnost ještě zintenzivnil po roce 1990, kdy se jí mohl věnovat svobodně a s velkým entuziasmem. Využíval svých bohatých organizačních zkušeností a působil často také jako poradce farníků a kněží při opravách a novostavbách kostelů v mnoha obcích Moravy a Slezska.
Kostel sv. Anežky České, Drnovice
Farní kostel sv. Jiljí, Křelov
Farní kostel sv. Jana Nepomuckého Opava-Kylešovice
Farní kostel sv. Vojtěcha, Otrokovice
Farní kostel Krista - Dobrého pastýře, Hněvošice
Kostel Panny Marie Karmelské, Karolinka
Farní kostel sv. Rodiny, Luhačovice
Kostel sv. Antonína Paduánského, Vřesina, farnost Ostrava-Poruba
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Pustkovec, farnost Ostrava-Poruba
Kostel sv. Ludmily, Suchá Loz
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Kladeruby
Farní kostel sv. Ducha, Staré Město

Ocenění jeho práce:
papež Jan Pavel II. jej jmenoval papežským prelátem
2008 byla mu udělena Českou biskupskou konferencí medaile za zásluhy

Publikační činnost:
ThDr. Jaroslav Studený je autorem mnoha knih věnovaných víře a bližním.
Katecheta kreslí (1971, 1991)
Křesťanské symboly (1992)
Já, odsouzený č. 11783 (1992)
První svaté přijímání (1996, 2011)
Ukřižovaný. Námět ukřižování našeho pána Ježíše Krista v duchovních dějinách (1997)
Deset let naší bohoslužby (2001)
Myšlenky na cestu životem (2002)
Hledám Boha a svou duši (2004)
Ty ještě věříš? (2005)
Čtu poprvé o Bohu (2005)
Sedm svátostí (2005)
Ty ještě věříš?(2005)
Čtu poprvé o Bohu (2005)
Křest (2006)
Snoubencům (2006)
Úvahy věřících (2007)
Němý mluví (2007)
Bůh mého stáří (2007)
Ty ses mne tázal: Věříš? (2008)
Nemocným: úvahy a modlitby (2009)

Závěr života:
Do důchodu odešel dr. Studený 1. srpna 2006 a prožíval jej v Cholině (u Litovle).
Zemřel 5. června 2008 v nemocnici ve Šternberku.
Busta v expozici je dílem ostravského sochaře Ondřeje Gavlase.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 24.06.2016 v 12:20 hodin