Kynologové Vendryně [ Kynologie ]

Základní organizace č.101 Českého kynologického svazu Vendryně byla založena roku 1951 p. Josefem Wojkovským, který byl jejím dlouholetým předsedou.

Naše organizace má při každoroční fluktuaci 50 aktivních členů, z toho několik mládežníků. Pravidelně provádíme výcvik psů různých plemen, konají se zkoušky psů. Majitelé psů připravuji své psy také pro výstavy, což je nutné pro chovnost psů. Celoročně zajišťujeme ukázková cvičení. Pořádáme závody a soutěže. Pro OÚ ve Vendryni zajišťujeme na Vendryňském karnevalu pořadatelskou službu a ostrahu. Ukončením roku je pak společenská akce.

Naši členové pravidelně sbírají ocenění v oblastních i národních závodech, soutěžích a i výstavách.

Výcvik

Výcvik psů provádíme na našem cvičišti v ůdolí mezi areálem TJ ve Vendryni a nemocnici Třinec-Sosna. Nejvíce lidí se u nás schází v neděli dopoledne, kdy je výcvik veden pod dohledem zkušených kynologů a figurantů. Ostatní dny má každý člen volný přístup k cvičišti a může si psa cvičit sám anebo po domluvě s některým z našich vycvikářů.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Kynologie
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 10:59 hodin