SDH Podolí [ Hasiči ]

Sbor dobrovolných hasičů je jedinou organizací, která v obci působí. V současné době má hasičský sbor 53 členů, z toho 44 mužů, 4 ženy a 5 mladých hasičů.
Hlavním úkolem sboru dobrovolných hasičů je především pomoc při ochraně života a majetku spoluobčanů.
Aby vše správně fungovalo, členové sboru provádí nácvik a následně se účastní soutěží, které prověří akce schopnost členů sboru. Zásahy ani soutěže by nebyly možné bez správně fungující techniky. Mnoho hodin se věnuje opravám jak auta, tak i hasické techniky.

Mezi aktivity sboru patří mimo požární zásahy také každoroční sběr železného šrotu.
V minulém roce (2004) oslavil sbor při příležitosti kácení máje 60 let své existence.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecpodoli.info
Typ záznamu: Hasiči
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 12:50 hodin