Historie obce Lhotsko [ Historie (archivní dokument) ]

Okres Zlín. Kraj Zlínský.
Ves leží 2,6 km východně od Vizovic. Rozkládá se v údolí při silnici z Vizovic do Bratřejova v nadmořské výšce 363 m. S okolním světem je Lhotsko spojeno pouze autobusy, železnice tudy nevede. Název obce vznikl ze jména Lhota, Lhotka, jak se dříve jmenovala, přidáním přípony -sko, což znamená, že ves byla dočasně pustá. Její jméno se v pramenech vyskytuje v různých podobách.
Z období předhistorického pochází ze Lhotska ojediněné nálezy kultury se šňůrovou keramikou (eneolit). Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1549, kdy ji jako pustou ves jménem Lhota dal Zikmund Kuna z Kunštátu vložit do desek zemských spolu se statkem smilheimským Václavu z Boskovic. Při dalších převodech panství se uvádí jako pustá a to ještě i v roce 1578. V roce 1585 však už byla obec znovu osídlená. Opět se uvádí pod různými názvy. V té době zde bylo 14 usedlíků.
Během třicetileté války bylo Lhotsko dvakrát vypáleno. Fojtství bylo na Hlavenkově gruntě. Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, rozšířen byl chov ovcí. V meziválečném období začali někteří obyvatelé Lhotska vyjíždět za zaměstnáním především do Zlína do Baťových závodů. Řemeslných živností v obci nebývalo. Služby poskytoval pouze obchod a hostinec. I když je obec malá, byla zde provedena v roce 1938 elektrifikace. Pozvolna se také začala rozrůstat. V současné době žije v obci 243 obyvatel, z toho je 117 mužského a 126 ženského pohlaví. Stav platný k 1.1.2003. Popis znaku: V zeleném štítě nad obloukovitě prohnutou stříbrnou větévkou stojící stříbrný kůň se zlatým uzděním. Pamětihodnosti: Kamenné kříže.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obeclhotsko.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 08:56 hodin