Knihovna [ Knihovna ]

Místní knihovna v Bartošovicích je na MK ČR zaregistrována v roce 2002 pod evidenčním číslem 4642/2002.

Knihovnice : Jarmila Jurečková – tel. 556 758 792

Knihovna je umístěna v budově zdravotního střediska v Bartošovicích č.p.11 , ve středu obce – 1. patro.V knihovně se nachází dvě PC sestavy napojené na internet.

Otevřeno: čtvrtek – lichý týden: od 16:00 - 18:00
                                  sudý týden: od 10:00 - 12:00
Stránky knihovny

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Knihovna
AKTUALIZACE: Vladimír Petřvalský (Obecní úřad Bartošovice) org. 56, 05.04.2012 v 10:21 hodin