Kohout

Nejvyšší vrchol Slepičích hor - 869,5 m.n.m. Při mapování 1860 - 1867 stanoven jako jeden z hlavních bodů trigonometrické sítě

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Hora, kopec nebo vrch
AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 18.01.2009 v 09:23 hodin