Help - in, o.p.s. [ Sociální služby ]

Služby poskytujeme:

seniorům, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi, osobám se sníženou schopností prosazovat své zájmy


Typy poskytovaných služeb:

sociálně právní poradenství, pečovatelská služba, odlehčovací služba, osobní asistence a podporované zaměstnání, sociálně aktivizační program pro rodiny s dětmi (rodinná asistence)


Poskytované úkony:


1. Pečovatelská a odlehčovací služba
- dovoz oběda, nákupy, donáška léků, pomoc při osobní hygieně, při použití WC, polohování, úklid běžný i velký, péče o prádlo a osobní věci, pochůzky, doprovod, dohled s jednoduchými ošetřovatelskými úkony, atd.


2. Poradna

a) rada, informace, návod
b) aktivní pomoc - vyplňování tiskopisů, psaní žádostí, korespondence s úřady, vyřizování prostřednictvím komunikační techniky
c)asistence - doprovod na úřad bez nebo včetně jednání, zastupování dle plné moci
d) speciální poradenství a terapie (psychologické služby, konzultace s lékařem)


3. Rodinná asistence

- pomoc a dohled nad přípravou dětí do školy, při trávení volného času, komunikaci rodiny se školou
- doprovod a pomoc při vyřízení všech nároků na dávky, důchod, hmotné zabezpečení, apod.
- pomoc a dohled nad udržováním domácnosti, při zajištění stravy, osobní hygieny, osobních věcí
- podpora a dohled při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů
- podpora při řešení bytové situace
- zprostředkování jiných forem pomoci např. v souvislosti se zdravotním stavem, závislostí
- agresivitou a násilným chováním apod. některého příslušníka rodiny


4. Osobní asistence a podporované zaměstnání

- pomoc při prosazování práv a zájmů
- pomoc při hospodaření s finančními prostředky
- namátková dohled nad udržováním domácnosti
- trvalý dohled při pracovní činnosti


Telefonicky nás můžete kontaktovat v době:

8.00 - 14.00 HOD


Osobně Vás rádi přivítáme v době:

8.00 - 10.00 hod a v otevírací době poradny:
Pondělí, Středa: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hod
Úterý, Čtvrtek: 8:00 - 10.00 a 15.00 - 17.00 hod
Pátek psycholog (na objednávku)


Bezbariérovost objektu:
NE

KONTAKTNÍ ADRESA:

Help-in o.p.s.
U rybníka 4
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 219 210

LOKALIZACE

Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 30.05.2008 v 15:39 hodin