Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy [ Sociální služby ]

Rodinná poradna v Bruntále je zařízení sociálních služeb s dlouholetou tradicí - založena byla v roce 1977. Jde o státní zařízení, v současné době začleněné jako detašované pracoviště Centra psychologické pomoci Karviná. Poskytujeme psychologickou, psychoterapeutickou, sociálně právní a poradenskou pomoc rodinám, partnerům, ale i jednotlivům. Pomocnou ruku Vám nabízí psycholog a sociální pracovnice.

Poradna se zabývá:
-manželským, předmanželským a partnerským poradenstvím
-rozvodovým a porozvodovým poradenstvím
-individuálním poradenstvím a psychoterapií
-první psychologickou pomocí v krizových životních situacích
-sociálně právním poradenstvím v rodinných záležitostech
-psychologickým vyšetřením pro budoucí adoptivní rodiče a pěstouny
-poradenstvím pro pěstouny a adoptivní rodiče

Pomůžeme Vám řešit osobní, partnerské a rodinné problémy, potíže v mezilidských vztazích, sociální problematiku rodiny, nedorozumění a hádky v rodině, generační problémy, žárlivost, nevěru, zvláštnosti osobnosti, povah a zájmů, agresivitu v rodině, problémy intimního soužití a individuální sexuální problémy, výběr partnera, osamělost, problémy dospívající mládeže, osamělých rodičů, problémy v "doplněných rodinách". V oblasti rodině právní s Vámi sepíšeme podání na soud, poskyteme mediační službu a poradenskou pomoc v průběhu soudního řízení i mimo ně...

Provozní doba poradny v Bruntále:
pondělí a středa 8.00 - 17.30 hod
úterý a čtvrtek 8.00 - 15.00 hod
pátek 7.30 - 14.00 hod

2x v měsíci nás můžete navštívit na našem detašovaném pracovišti v Krnově - po předchozí dohodě na výše uvedeném telefonním čísle.
Všechnny poskytované služby jsou bezplatné a zcela důvěrné. Poradnu může navštívit kdokoli, bez ohledu na místo svého bydliště. Respektujeme anonymní kontakt.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Dukelská 2
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 717 993

LOKALIZACE

Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 30.05.2008 v 14:32 hodin