"Po stopách našich předků" [ Turistická trasa ]

Poddaní rozsáhlého panství Sovinec, ke kterému náležela i naše obec Lomnice a Tylov, chodívaly pravidelně za robotou až do Sovince a Sukolomi. Tuto cestu si chceme připomenout uskutečněním I. ročníku přespolního pochodu nazvaného " Po stopách našich předků".

Akci pořádá Obecní úřad Lomnice ve spolupráci s Mikroregionem Rýmařovsko.

* Kdy: 3. května 2008 ráno v 6.00 hod
* Odkud: OÚ Lomnice
* Kudy : cca 15 km přes polnosti
* Cíl: hrad Sovinec

V tomto termínu je na Sovinci akce " Přízrak temné noci".

Zveme k účasti co největší okruh našich spoluobčanů a příznivců pěší turistiky.
Současně vyzýváme rychtáře všech obcí patřící do bývalého sovineckého panství
a to především Rýžoviště, Jiříkov,.Horní Město, Dlouhou Loučku, aby se k pochodu na Sovinec připojily v co největším počtu.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Magda Vavrová (IC Lomnice) org. 56, 03.04.2008 v 10:05 hodin