Hraniční rybník

Rybník 3 km SV od Kytlice. Křižovatka cyklotras 21, 3013, 3015

LOKALIZACE

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 25.01.2008 v 17:44 hodin