Činnost destinačního managementu [ Destinační management ]

Rok 2007

 • účast na výstavách cestovního ruchu Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava a Dovolená a Region Ostrava
 • jednání partnerů v roce 2006: 4. ledna, 17. dubna a 14. srpna
 • duben 2007 vyhotovení společného propagačního materiálu "Turistického průvodce Moravským Kravařskem 2007" v rámci projektu "Zveme Vás k návštěvě Moravského Kravařska" v nákladu 9000 ks ČJ a 1000 ks AJ
 • 29. května podpořena žádost projektu "Za poznáním Moravského Kravařska" s celkovými náklady ve výši 1 449 tis. Kč, dotace ve výši 1 304,1 tis. Kč
 • dalším výstupem projektu "Za poznáním Moravského Kravařska" bylo vyhotovení 7 ks prezentačních bannerů, "Turistická mapa Moravského Kravařska" v nákladu 9000 ks ČJ a 1000 ks AJ. V září bude zprovozněná webová prezentace na odkazu: www.moravskekravarsko.cz, v říjnu, popř. v listopadu bude uspořádána v rámci projektu konference cestovního ruchu a k datu 31. prosince 2007 bude vydán "Turistický průvodce Moravským Kravařskem 2008".

Rok 2006

 • účast na výstavách cestovního ruchu Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava a Dovolená a Region Ostrava
 • jednání partnerů v roce 2006: 17. února, 18. května, 5. září a 31. října
 • 2. května byla uspořádána na zámku v Bartošovicích konference "Za poznáním Moravského Kravařska - na kole a pešky" v rámci projektu Za poznáním MK
 • červen 2006 - výstupy projektu "Za poznáním Moravského Kravařska":
 • publikace "Za poznáním Moravského Kravařska" v nákladu 7000 ks ČJ+AJ a 3000 ks PJ+NJ
 • propagační leták A4 skládaný v jazykových mutacích ČJ+NJ pro každou obec Moravského Kravařska, tj. pro 39 obcí
 • 5. září - zapojení Destinačního managementu Moravského Kravařska prostřednictvím Regionu Poodří do projektu Moravskoslezského kraje v partnerství pro přípravu a realizaci projektu "Kraj mnoha barev a příležitostí"
 • říjen 2006 předložení žádosti "Zveme Vás k návštěvě Moravského Kravařska", SROP - priorita 5.4 Rozvoj cestovního ruchu, 5.4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podpopatření 5.4.1.2 Rozvoj služeb pro cestovní ruch, grantového schématu Jednotný komunikační styl 2006, 4. kolo výzvy.

Rok 2005

 • účast na výstavách cestovního ruchu Regiontour Brno, Holiday World Praha a Dovolená a Region Ostrava
 • jednání partnerů v roce 2005: 1. února, 3. května, 1. července a 8. prosince
 • účast zástupce Destinačního managementu na aktualizaci Marketingové strategie cestovního ruchu v turistické oblasti Severní Moravy a Slezska
 • březen 2005 předložení žádosti "Za poznáním Moravského Kravařska", SROP - priorita 4. Rozvoj cestovního ruchu, 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruchu, podpopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu, grantového schématu Jednotný komunikační styl 2004, 1. kolo výzvy. Žádost podpořena dne 29. listopadu s celkovými náklady ve výši 1 125 tis. Kč, dotace ve výši 1 012,5 tis. Kč.
 • vyhotovení stolního kalendáře Moravské Kravařsko 2006

Marketingové šetření v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko v roce 2005
Region Poodří se společně s partnery Moravského Kravařska zúčastnil letního průzkumu, pod názvem "Marketingové šetření v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko". Tento průzkum probíhal na celém území ČR pod hlavičkou agentury CzechTourism. Šetření prováděli jak samotní terénní pracovníci Destinačního managementu severní Moravy a Slezska na různých turistických atraktivitách, tak pracovníci informačních center na svých pracovištích. Průzkum probíhal od posledního týdne měsíce června do 5. září 2005. Cílem bylo vyplnit prostřednictvím návštěvníků minimální počet 50 ks dotazníků zaměřených na cestovní ruch. Po odevzdání řádně vyplněných dotazníků na regionální odbor Moravskoslezského kraje bylo provedeno zpracování podkladů a s výsledky jsme byli seznámení za turistickou oblast Moravského Kravařska. Informační centrum Regionu Poodří odevzdalo celkem 67 ks vyplněných dotazníků, z toho 8 ks zahraničních a 59 ks tuzemských.

Rok 2004

 • účast na výstavách cestovního ruchu Regiontour Brno, Holiday World Praha, Dovolená a Region Ostrava
 • jednání partnerů v roce 2004: 26. února, 23. března, 20. dubna, 25. května, 3. srpna, 2. září a 30. září
 • 15. - 16. dubna 2004 účast na konferenci Destinační management a zvýšení prodejnosti regionu s podtitulem Cestovní ruch - významný nástroj prosperity turistického regionu Severní Morava a Slezsko, která se konala v rámci výstavy Dovolená a Region 2004. Součástí byla prezentace Turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko.
 • 15. července 2004 přivítání účastníků "Krásná země" ve Skotnici, v Mošnově a v Albrechtičkách. Aktivní účast zástupce ČSOP Studénka ing. Silbra se synem a zástupce obce Petřvald ing. Hýla
 • 21. září 2004 - oblastní konference "Rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska" v rámci projektu Destinačního Managementu Moravsko-Slezského v Bartošovicích organizovanou firmou Enterprise plc, s.r.o., Ostrava
 • říjen - vydání propagačních materiálů Moravského Kravařska: pohlednice-4 druhy, Turistická mapa Moravského Kravařska, brožura "Školní výlety"

Rok 2003

 • jednání partnerů v roce 2003: 14. července, 26. srpna a 11. prosince
 • realizace projektu podpořeného Nadací OSF Praha "Mendelovo Kravařsko - znovu v Evropě"
 • srpen - podání projektu "Destinační management v subregionu Poodří" v rámci programu MSK, kód programu - RR/05/2003. Žádost podpořena 4. prosince 2003 s celkovými náklady ve výši 420 tis. Kč, dotace ve výši 294 tis. Kč.
 • 6. listopadu 2003 - seminář "Rozvoj cestovního ruchu v turistickém subregionu Poodří" v Bartošovicích s prezentací "Destinačního managementu regionu Severní Moravy a Slezska" za účastí zástupců firmy Enterprise plc, s.r.o., Ostrava

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 56, 09.10.2007 v 22:07 hodin