Hřbitovní zeď

V roce 2007, 2. května, byla započata rekonstrukce kamenné ohradní zdi v areálu vystavěném sovineckou vrchností u kostela Sv. Jiří v Lomnici. Dodavatelem staby byla firma DAJAR CZ s.r.o. Bruntál. Rekonstrukce byla dokončena
30. září 2007.
Celková cena díla byla 1 333 000,- Kč.
Na tuto stavbu byla poskytnuta dotace MMR ve výši 896 000,- Kč. Podíl obce Lomnice činil 437 000,- Kč


V přiložené fotogalerii je možnost zhlédnout stav před rekonstrukcí a v jaké fázi se nacházi při opravě.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Hřbitov
AKTUALIZACE: Magda Vavrová (IC Lomnice) org. 56, 30.03.2009 v 15:08 hodin