Literatura - Příroda a historie [ Literatura ]

Vivat Comenius- vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě v nakladatelství Spektrum, Uh. Brod 1990

Katalog expozice J. A. Komenský lidstvu- vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 1992

VENCÁLEK, Jaroslav: Zlínský kraj - genius loci. Ostravská univerzita v Ostravě 2004, s. 88

Uherský Brod, minulost i současnost slováckého města. Blok 1971

Dramata města - dějinami Uherkého Brodu a jeho obyvatel. Vydal Městský úřad v Uherském Brodě

BARTOŠÍKOVÁ, Alena - HOLEČKOVÁ, Marie: Za studánkami Bílých Karpat. Nakladatelství MH 2006, s. 108-116

Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku: Slovácko - Uherskohradišťsko. Soukup & David 2006, s. 29-32

SIROVÁTKA, Oldřich: Lidové balady na Slovácku, sv. 2. Práce Slováckého muzea, Uherské Hradiště 1965

JILÍK, Jiří - Moarch "Miško" Eveno: Rebelové proti všednosti. Ottobre 12, 2003

SPATHOVÁ, Jana: Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 8. Brno 2000, s. 85-91

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Literatura
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 25.03.2007 v 15:16 hodin