Literatura (historie) [ Literatura ]

Vivat Comenius - vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě v nakladatelství Spektrum, Uherský Brod 1990

Katalog expozice J. A. Komenský lidstvu - vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 1992

ZEMEK, Metoděj: Nivnice, rodiště Jana Amose Komenského. TEPS 1992

Průvodce po Čechách, Moravě a Slezku: Slovácko - Uherskohradišťsko. Soukup & David 2006, s. 59

SIROVÁTKA, Oldřich: Lidové balady na Slovácku, sv. 2. Práce Slováckého muzea, Uherské Hradiště 1965

JILÍK, Jiří - Moarch "Miško" Eveno: Rebelové proti všednosti. Ottobre 12, 2003

SPATHOVÁ, Jana: Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 8. Brno 2000, s. 47-48

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Literatura
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 11.03.2007 v 13:33 hodin