NS Moravské kopanice a NS okolo Hrozenka [ Naučná stezka ]

Údolí bělokarpatského Vyškovce v dubnu 2007
Údolí bělokarpatského Vyškovce v dubnu 2007
Naučná stezka Moravské Kopanice
Příroda, lidová kultura a historie v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové.
Starý Hrozenkov > Žítková
délka 14 km
14 zastavení
vhodná pro pěší i cyklisty
viz naskenovaná příloha - NS Moravské Kopanice

NS Okolo Hrozenkova
Starý Hrozenkov - Vápenice - Vyškovec - Žítková - Starý Hrozenkov
Zima na Žítkové
Zima na Žítkové

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 56, 26.04.2007 v 21:34 hodin