Přírodní zajímavosti Bravantice - [ Chráněný strom ]

V Bravanticích v břehovém porostu potoku Jamníka se nalézají 2 jasany ztepilé o obvodu 530 a 478 cm, proti hřbitovu se nacházejí v počtu 6-ti kusů duby o obvodu 435,420,410,385 a 467cm. Jedná se o chráněné stromy .

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Chráněný strom
AKTUALIZACE: Ivo Kočíš (Obecní úřad obce Bravantice) org. 56, 04.01.2007 v 12:43 hodin