Kašpar Zdeněk [ Osobnost ]

Zdeněk Kašpar (1925-2002)
Působil jako primáš a umělecký vedoucí folklorního souboru Jasénka Vsetín, jako kantor, upravovatel, sběratel lidových písní a tanců převážně z Valašska a národopisec.  

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fos.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 23.03.2011 v 13:08 hodin