SDH Kateřinice [ Hasiči ]

Sbor dobrovolných hasičů byl v Kateřinicích založen dne 29. června 1889. Hasičská myšlenka pomoci bližnímu svému našla v mnoha srdcích našich občanů své místo a brzy získala řadu následovníků.

Kontakt: hasici@katerinice.cz

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sdh.katerinice.cz

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Hasiči
AKTUALIZACE: Petr Poloprutský org. 56, 09.03.2010 v 11:09 hodin