KONVIČKA František [ Osobnost ]

Narodil se 7. prosince 1930 v Kunčicích pod Ondřejníkem. Otec byl vyučen malířem pokojů, věnoval se však většinu života malbě kostelů. První výtvarné impulsy získal ve škole v Kunčicích od svého učitele Bohumila Jurka. Po měšťanské škole ve Frenštátě pod Radhoštěm nastoupil do učení v Uměleckém ateliéru Aloise Drobného v Místku. V roce 1956, po ukončení vojenské služby, začal pracovat jako propagační výtvarník v Nové Huti v Ostravě, kde setrval v různých ateliérech až do odchodu do důchodu v roce 1991. Při zaměstnání vystudoval v letech 1960-1965 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Ostravě-Přívoze.
Ve své volné tvorbě se zaměřil především na krajinomalbu. Procestoval hory v celé bývalé republice. Z dalších oblastí tvorby je to především dokumentace staré architektury a velký cyklus prací mapující starý Frenštát před bouráním.V užitkové tvorbě je to rozsáhlá škála grafických listů, úpravy publikací, novoročenek, pozvánek, plakátů, značek, plaket, reliéfů a dekorativních sochařských objektů.
Samostatně vystavuje od roku 1956 - opakovaně ve Frenštátě pod Radhoštěm, Ostravě, Čeladné, Frýdlantě nad Ostravicí, v Ostravici, v Rožnově pod Radhoštěm a Českém Těšíně. Společných výstav se pravidelně účastní především v rámci Frenštátských salonů a se skupinou umělců P.Bezruče na Ostravici.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 27.06.2008 v 12:06 hodin