KNĚZEK Libor [ Osobnost ]

Frenštátský rodák PhDr. Libor Knězek, Csc. se narodil 13. července 1929. Vystudoval literární vědu a estetiku na Karlově univerzitě a kandidátskou práci obhájil v Ústavu slovenské literatury SAV. Téměř půl století působil jako literární kritik a historik v Bratislavě. V současnosti se věnuje hlavně výzkumu uměleckých tradic beskydského kraje.
Libor Knězek vydal knižně "čtení o životě a tvorbě Bohumíra Četyny" Krajina černá lesem (1998) a podobnou publikaci o spisovatelově bratru Josefu Strnadlovi Shledání s krajem (1999). V nakladatelství Doplněk vyšel v roce 2000 přehled literárních a výtvarných tradic Frenštátská s názvem Spisovatelé a výtvarníci zpod Radhoště s kresbami autorovy matky, akademické malířky Marie Parmové-Knězkové, a roku 2001 vyprávění o jejich osudech a tvorbě s názvem Život v práci i tužbách. Spolu s knížkou Můj Frenštát (2003) s podtitulem Ze vzpomínek na dětství a na lidi kolem knih a obrazů, provázenou reprodukcemi obrazů Marie Parmové-Knězkové, tvoří obě předcházející Malou frenštátskou trilogii. Kniha Můj Frenštát měla neobyčejný ohlas nejen v autorově rodném kraji. K souboru Seifertových veršů S láskou pozdravuji kraj váš milý (Frenštátské koledy, romance a písně, 2001, dotisk 2002, 2003) připojil Libor Knězek stať Jaroslav Seifert a Frenštátsko.
Ve čtvrtletních Hlasy muzea ve Frenštátě, Alternativa plus (Ostrava) a regionálním měsíčníku Frenštátský ZPAVODAJ uveřejňuje studie, recenze i vzpomínky na beskydské spisovatele a výtvarníky. Připravujeme práci o Františku Horečkovi, Janu Drozdovi a obšírnější studii Literatura na Frenštátsku. Publikuje i ve slovenských literárních časopisech a přednáší na Slezské univerzitě v Opavě.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 27.06.2008 v 12:05 hodin