Křinice

Říčka převážně odvodňující Jetřichovické stěny, pramení západně od Studánky a směřuje k západu. Zprvu protéká sídlištní aglomerací Krásné Lípy, za Kyjovem vytváří v pískovcích kaňon turisticky vyhledávaného Kyjovského údolí ( turistické stezky Žlutá 34, Zelená 33, Modrá 22). Od ústí Bílého potoka tvoří v délce asi 8 km státní hranici s Německem, tento divoký úsek až po bývalé Zadní Jetřichovice (zakončení České silnice, Zelená 16) je však schůdný pouze po upravené turistické cestě vedoucí na pravém břehu po území SRN. Na vzduté hladině Horního splavu (Obere Schleuse), vybudovaného již v 16.století původně pro plavení vytěženého dřeva a obnovovaného v dalších stoletích, je v létě ze strany SRN organizována projížďka exkurzními čluny (podobně jako ve Hřensku na Kamenici). Po 17 km opouští Křinice území ČR, protéká (jako Kirnitsch skrze Kirnitschtal) Saským Švýcarskem a v Bad Schandau ústí do Labe.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 19.04.2006 v 14:58 hodin