SMOLÍK Jan [ Osobnost ]

Janu Smolíkovi - dlouholetému starostovi obce - bylo uděleno čestné občanství rovněž v roce 1909. Jan Smolík se narodil v roce 1842 v zemědělské usedlosti čp. 14 v Dolním Sklenově. Oženil se s Marií Matulovou z Horního Sklenova čp. 16. Celý svůj život byl sedlákem. V roce 1883 ve svých 44 letech byl zvolen starostou a tento úřad zastával až do roku 1912. Jeho velkou zásluhou je to, že v roce 1898 založil obecní kroniku, v níž zaznamenal některé události od roku 1847. Byl činný v nejrůznějších spolcích i institucích. Osobně se znal s Leošem Janáčkem.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: uživatel č. 1164 org. 128, 14.10.2010 v 09:39 hodin