Na pomezí Rychlebských hor a Králického Sněžníku [ Lyžařská trasa ]

Ramzová - Petříkov - Paprsek - Kladské sedlo - Kaplička - Stříbrnice - Staré Město
(30 km)


Náročnější celodenní túra bez větších převýšení, zejména v úseku Ramzová - Paprsek velmi frekventovaná se strojovou stopou. Od Medvědí boudy již bez strojové úpravy po lesních pěšinách a cestách, ze kterých se místy otevírají krásné výhledy. Možnosti občerstvení jsou v Petříkově, na Paprsku a ve Stříbrnicích.

Kilometráž :
Název rozcestí ----- m.n.m. ----- km ----- značení
Ramzová, ŽST --- 760 --- 0 --- červená pěší značka S
Větrolam --- 785 --- 0,5 --- červená pěší značka S
Petříkov, okraj --- 746 --- 1 --- červená pěší značka
Petříkov --- 792 --- 2 --- modrá pěší značka S
Černý potok --- 915 --- 4,5 --- lyžařské směrovky S
Císařská lov.bouda --- 1013 --- 6,5 --- červená pěší značka S
Palaš --- 1021 --- 8,5 --- červená pěší značka S
Paprsek, tur.ch. --- 1007 --- 9 --- červená pěší značka S
U Paprsku --- 1000 --- 9,3 --- červená pěší značka S
U Růžové boudy --- 1005 --- 10,5 --- červená pěší S
Medvědí bouda --- 885 --- 11,5 --- červená pěší značka
Zhořelá --- 937 --- 14,5 --- červená pěší značka
Kunčická hora, rozc. --- 888 --- 15,5 --- červená pěší značka, lyžař.směrovky
Pod Kladským sedlem --- 765 --- 18 --- lyžař. směrovky, červená značka
Nad Seninkou --- 855 --- 21,5 --- červená pěší značka
Kaplička --- 897 --- 24 --- modrá pěší značka
Stříbrnice, kostel --- 637 --- 26 --- modrá pěší značka
Stříbrnice, okraj --- 593 --- 27 --- modrá pěší značka
Staré Město, ŽST --- 518 --- 30

Popis trasy:
Ze Šumperku se dopravíme na Ramzovou přímým vlakem. Před chatou Ramzovské sedlo u zastávky ČD najdeme turistický rozcestník, kde můžeme nasadit lyže. Čeká nás krátké mírné stoupání po široké cestě na Větrolam (výhledy směr Šerák), kde odbočíme doleva na užší cestu mírně klesající k rozcestníku Petříkov,okraj (pozor při výjezdu na silnici !). Projedeme po nesypané silnici lyžařským střediskem s řadou vleků až k penzionu Resko v horní části. Od rozcestníku Petříkov pozvolna stoupáme úzkým údolím po strojové stopě až k rozcestí Černý potok. Zde se vydáme vlevo, stále po široké cestě s mírným stoupáním jižními svahy Travné hory. Upravovaná stopa nás dovede k Císařské lovecké chatě (křížovatka se zelenou značkou, malý přístřešek). Nyní již pojedeme po vrstevnicové cestě s krátkým stoupáním a klesáním k rozcestí Palaš a k chatě Paprsek (krásné výhledy na Staroměstsko). Zde doplníme svou energii v zdejší restauraci, neboť další možnost budeme mít až po 17 kilometrech.

Pokračujeme po široké lesní cestě přes rozcestí U Paprsku se střídavým mírným klesáním a stoupáním až k Růžové boudě, kde zabočíme vpravo. Čeká nás rychlejší delší sjezd do údolí Kunčického potoka, po mostku přejdeme k Medvědí boudě a vydáme se doleva na užší lesní cestu. Po 200 m neopomeňte odbočit vpravo na úzkou pěšinu, která nás střídavě lesem a pasekami poblíž státní hranice povede až k rozcestí Zhořelá. Krátkým mírným sjezdem dosáhneme rozcestí Kunčická hora (možnost zkrácení túry sjezdem do Kunčic), kde zamíříme vpravo po široké lesní cestě. Po půl kilometru vlevo nad osadou Javořina nás čekají krásné pohledy na masív Kralického Sněžníku a Sušiny. Mírným sjezdem dosáhneme ohybu lesní cesty, ve kterém odbočuje vlevo červená značka ke Kladské bráně. My pokračujeme podle oranžové směrovky dále po klesající cestě až do serpentiny silnice, která vpravo odbočuje na Kladské sedlo (turistický přechod do Polska). Sjíždíme vlevo po silnici do další serpentiny, kde nás navedou oranžové směrovky vpravo na vrstevnicovou pěšinu. Stezka nás po kilometru přivede zpět na lesní cestu s červenou značkou. Vrstevnicová široká cesta kopíruje hraniční hřeben okolo rozcestníku Nad Seninkou až k obnovené Kapličce (pozor na odbočku značky z cesty vpravo na pěšinu ke kapli). Na rozcestí odbočíme vlevo, užší cestou sjíždíme dolů, křižujeme širokou cestu (naše původní cesta od Kladské brány, mineme-li Kapličku) a již ostřeji klesáme lesem na louky nad Střibrnice. Modrá značka směřuje k rozcestí Stříbrnice,kostel, poté po sypané silnici. Za dobré viditelnosti bývá výhodnější sjíždět po loukách mimo obec až ke statku. U směrovníku Stříbrnice, okraj zamíříme vpravo na polní cestu, která překonává kopec Hadcová a zavede nás pomocí mírného sjezdu až do Starého Města pod Sněžníkem, kde naši túru ukončíme. Do Šumperku se vrátíme vlakem s přestupem v Hanušovicích.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Lyžařská trasa
AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 07.03.2006 v 14:05 hodin