Z Ostružné přes Smrk a Paprsek do Starého Města [ Lyžařská trasa ]

Ostružná - Ostružník - Smrk - Paprsek - Větrov - Starý kopec - Staré Město (19 km)

Oblíbená lyžařská túra po polních a lesních cestách, zčásti strojově upravovaná. Daleké výhledy, v úseku Paprsek - Pod Starým kopcem náročnější sjezd a za mlhy obtížná orientace. Možnosti občerstvení v Ostružné, na Paprsku a ve Starém Městě.

Kilometráž :
název rozcestí ----- m.n.m. ----- km ----- značení
Ostružná ( u ŽST,BUS) --- 707 --- 0 --- zelená pěší značka S
Ostružník --- 926 --- 2,5 --- zelená pěší značka S
Císařská lov. bouda --- 1013 --- 4,5 --- lyžař.oranž.směrovka S
Černý potok --- 915 --- 6,5 --- modrá pěší značka
Brousek --- 1080 --- 7,5 --- modrá pěší značka
Smrk (hraničník) --- 1109 --- 8 --- bez značení (st.hranice) S
Palaš --- 1021 --- 11 --- červená pěší značka S
Paprsek (tur.ch.) --- 1007 --- 11,5 --- zelená pěší značka S
U Paprsku --- 1000 --- 11,8 --- zelená pěší značka
Větrov --- 919 --- 13,5 --- zelená pěší značka
Starý kopec --- 830 --- 15 --- zelená pěší značka
Pod Starým kopcem --- 555 --- 17 --- zelená pěší značka
U zotavovny Morava --- 548 --- 17,5 zelená pěší značka
Staré Město p/S (ŽST)--- 518 --- 19

Popis trasy :
Nejlepší spojení ze Šumperka do Ostružné máme vlakem. Od nádraží Ostružná sejdeme do centra obce, kde odbočíme vlevo. Na Ostružník můžeme vystoupit po místní komunikaci a později po příkré pěšině (zelená značka). Výhodnější možnost poskytuje strojová stopa začínající za podjezdem pod tratí a vedoucí kolem výrazného buku, kopce Stráž až k dolní stanici vleku TJ Řetězárna (občerstvení). Na hřbet hory Vyhlídka stoupáme po lesní cestě vlevo od sjezdovky nebo využijeme jízdy vlekem. Od horní stanice vleku jedeme až na horské sedlo Ostružník. Dále nás čeká pozvolné stoupání lesem s občasnými výhledy, křížíme lesní cestu, a z hřbetu Trnové hory sjíždíme k Císařské lovecké boudě.

Nyní můžeme očekávat příjemný mírný sjezd po strojové stopě vpravo do údolí Černého potoka U rozcestníku opustíme strojovou stopu a stoupáme vlevo kolem potoka, přes rozcestí Brousek až k turistickému srubu Smrk, hraničník (pojedeme li po státní hranici a žluté značce 500 m k rozcestníku U Smrku, můžeme se zapsat do vrcholové knihy). Po občerstvení z vlastních zásob pojedeme vlevo po státní hranici přes vrchol Brousku (1116 mnm) na Travnou horu, kde narazíme na strojové stopy (tento úsek bývá za mlhy a při neprošlapané stopě velmi problematický a hrozí možnost zbloudění do Polska!). Po stopě mírně sjíždíme (nutno odbočit ze státní hranice vlevo!) až na červenou značku, odbočíme vpravo a přijedeme k rozcestí Palaš s turist. přístřeškem. O půl kilometru dále nalezneme azyl v oblíbené horské chatě Paprsek.

Od chaty jedeme širokou cestou k blízkému rozcestníku U Paprsku, odbočíme vlevo na pěšinu a klesáme obtížnějším sjezdem lesem a loukami do sedla nad Velkým Vrbnem (vlevo možný sjezd po silničce). Čeká nás krátké stoupání na Větrov (vrcholová schránka) s nádhernými výhledy. Následující sjezd horskými loukami přes Starý kopec bývá při zmrzlém sněhu problematický ( svahy je nutné traverzovat, při projetí skútrem nebo čerstvém sněhu bez problémů). Závěrečný úsek sjezdu je veden po lesní cestě, která příkře klesá k silnici a k rozcestníku Pod Starým kopcem (za slabší sněhové pokrývky opatrně !). Do Starého Města půjdeme pěšky po sypané silnici okolo zotavovny Morava, popř. si můžeme túru prodloužit jízdou po loukách vpravo nad silnicí. Naše cesta končí u nádraží Staré Město, odkud se vrátíme vlakem do Šumperka přes Hanušovice.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Lyžařská trasa
AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 07.03.2006 v 15:14 hodin