Klub českých turistů Příbor

Historie turistiky v Příboře

Skutečné počátky turistiky v Příboře nebyly nikdy přesně evidovány. Z ústního vyprávění víme, že jeden z prvních klubů KČT byl založen ve Štramberku v roce 1895. Příborští zájemci o turistiku byli organizováni ve štramberském KČT a později, okolo roku 1900, kdy byl založen KČT v Kopřivnici začali příboráci chodit na túry i s kopřivnickými turisty, jejichž první předseda byl pan Emil Hanzelka. Bližší informace se z této doby nedochovaly. I když se o to pokoušel i příborský kronikář pan Lubomír Loukotka.

S jistotou však můžeme říct, že novodobá historie KČT v Příboře začíná v roce 1971, kdy po zákazu činnosti a zrušení Českého Junáka se někteří činovníci nesmířili s tímto zákazem a své zkušenosti začali využívat v nově založeném odboru turistiky při TJ Tatra Příbor. Začali organizovaně chodit na půldenní a jednodenní výlety po okolí. Organizovali i autobusové zájezdy na jeden až dva dny.

Od 1.9.1987 zahájil svou činnost TOM "Skalák" pod registračním číslem 3912. Do Skaláku docházelo kolem 30 dětí. Činnost ukončil v roce 1992.

V roce 1990 byla tato organizace přejmenována na KČT při TJ Tatra Příbor a od roku 1995 se stala samostatným KČT Příbor. Od roku 1989 začali příborští turisté organizovat i vícedenní zájezdy a od roku 1991 se začaly pravidelně pořádat vícedenní zájezdy. A to jarní na tři až čtyři dny v měsíci květnu a letní na čtyři až šest dnů v měsíci srpnu. Tyto zájezdy byly a jsou plánovány tak, že za minulých deset let jsme navštívili téměř celou republiku. Například v roce 1992-93 to byla Šumava, 1994-95 Vysoké Tatry, dále Lužické hory, Krušné hory, Český les, Krkonoše, Českomoravská Vysočina, Pavlovské vrchy, Jindřichohradecko (takzvaná Česká Kanada), Železné hory, Rychlebské hory, Jeseníky, Českosaské Švýcarsko,Český ráj, Moravský kras, Nízké Tatry, Slovenský ráj, Kremnické vrchy. Bližší okolí jsme poznávali v jednodenních zájezdech, Beskydy, Chřibské vrchy, Hostýnské a Vizovické vrchy, Javorníky a podobně.

V těchto zájezdech hodláme pokračovat i nadále. Vždyť za tři až šest dnů není možné projít celou oblast. A pokud navštívíme vyjmenovaná místa vícekrát, vždy je dost nových, neznámých míst, kde je vidět vždy něco nového.

KČT odbor 113402 PŘÍBOR

Vladimír Plandor
Politických vězňů 3, 742 58 Příbor Tel./fax: 556 724 001 Mobil: 737 746 651

Ing. Emil Suchánek
Pionýrů 1512, 742 58 Příbor, Tel.: 556 722 198, Mobil: 606 711 135

KONTAKTNÍ ADRESA:

Klub českých turistů Příbor
Vladimír Bílský
Myslbekova 1024
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 737 375 203

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kctpribor.wz.cz
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 27.08.2013 v 11:02 hodin