Sloup Proměnění Páně s kašnou [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Resselovo náměstí (kulturní památka )
Pískovcový barokní sloup z let 1719 - 1732 od několika sochařů a kameníků. Kašny byly vybudovány v letech 1842 - 1843. Na střední části 18 metrů vysokého sloupu se Ježíš provázený Mojžíšem a Eliášem představuje apoštolům Petrovi, Jakubovi a Janovi jako syn Boží.Na vrcholu sloupu je Bůh Otec, nad Ježíšovou hlavou Duch svatý v podobě holubice. Dvanáct postav protimorových a dalších patronů v dolní části sloupu tvoří světecký doprovod.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.chrudim-city.cz
AKTUALIZACE: Alena MAŠKOVÁ (TO 28) org. 127, 30.11.2005 v 13:48 hodin