Ceregettiho dům a Pardubická fortna [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Fortenská ulice čp. 43/I (kulturní památka )
Počátky domu sahají do 14.století. Vedle domu byla zřízena v 15.století branka pro pěší,tzv.Pardubická fortna (poprvé se zmiňuje v roce 1459 jako "stará fortna"), doplněná z vnější strany barbakanem (dnes dům čp.98/VI). V přízemí se nachází sál s bohatě štukovaným stropem asi z poloviny 18.století, patrně dílo malíře Josefa Ceregettiho a štukatéra Ignáce Ceregettiho.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Alena MAŠKOVÁ (TO 28) org. 127, 30.11.2005 v 13:40 hodin