KRYŠTOF BETTENGEL st.

majitel rychnovského panství

* 1593
† 24. 7. 1602

Pocházel z pražské erbovní rodiny, která získala majetek v Praze. V r. 1582 zakoupil panství borohrádecké a v r. 1587 panství rychnovské a spojil tato panství pod jednu správu. Za jeho držení dostalo město Rychnov právo hrdelní a koupilo od panství část obce Habrové - Městskou Habrovou. V letech 1594 - 1602 nechal v Rychnově vystavět chrám Nejsvětější Trojice. Své statky odkázal svému bratru Eustachovi a jeho synu Kryštofovi. Pochován je v kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Jana ŽIDOVÁ (TO 26) org. 2, 22.11.2005 v 13:25 hodin