MAGDALENA GRAMBOVÁ

majitelka panství

* počátkem 17. stol.
† 14. 7. 1671 Vamberk

Manželka Nizozemce Kašpara Gramba, který se jako stoupenec císaře Ferdinanda II. zúčastnil potlačení stavovského povstání a který v r. 1627 získal vamberské panství. Po ovdovění (28. 3. 1633) vládla na panství Vamberk, Potštejn, Kostelec nad Orlicí. V r. 1639 se podruhé provdala za Ottu Jindřicha Štose z Kounic. Vamberští občané dostali právě od ní 21. září 1637 privilegium týkající se osvobození od roboty a možnosti svobodného provozování řemesel. Ve Vamberku se zachovala tradice, že paní Magdalena přivezla ze svého kraje - Flander - umění paličkování dle belgických vzorů. Vyučila prý této dovednosti vamberské ženy a ty potom se svým umem šířily krajkářství dále v našem regionu.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Jana ŽIDOVÁ (TO 26) org. 2, 22.11.2005 v 13:16 hodin