FRANTIŠEK VLADISLAV HEK [ Osobnost ]

obrozenecký spisovatel, hudební skladatel, kupec

* 11. 4. 1769 Dobruška
† 4. 9. 1847 Letohrad

Je nejznámějším dobrušským rodákem. Alois Jirásek si jej zvolil za ústřední postavu svého pětidílného románu F. L. Věk. V rodné Dobrušce získal základní vzdělání. V 10 letech odešel studovat do Prahy, nejdříve na normální školu a později na piaristické gymnázium. V devatenácti letech se musel na otcův nátlak vrátit domů. Asi šest týdnů pracoval na opočenském zámku. U svého otce se vyučil kupeckému povolání a po otcově smrti převzal jeho obchod. V r. 1792 se oženil. Jeho rodina měla tři děti. Ve svém krámku nejen obchodoval, ale také půjčoval české knihy a noviny. Jeho knihovna měla před požárem města v r. 1806 podle zachovaných záznamů 3284 svazků. Při požáru přišel nejen o knihy, ale i o obchod, zboží, peníze a hudební nástroje. Začal stavět nový dům, ale v r. 1811 jej postihl státní finanční bankrot. V r. 1821 mu zemřela manželka a o rok později prodal zbytky svého majetku a opouští Dobrušku. F. Vl. Hek se řadí k významným básníkům své doby a to především v letech 1813 - 1820. Publikoval takřka ve všech soudobých českých novinách a časopisech. V Hekově rodném domku v Dobrušce je zřízena stálá expozice městského muzea.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Jana ŽIDOVÁ (TO 26) org. 2, 22.11.2005 v 13:13 hodin