FRANTIŠEK MARTIN PELCL

historik, univerzitní profesor

* 11. 11. 1734 Rychnov nad Kněžnou
† 24. 2. 1801 Praha

Své dětství prožil v rodném městě, kde také získal základní vzdělání. Od r. 1745 navštěvoval čtyřleté nižší piaristické gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a od r. 1749 pokračoval u jezuitů v Hradci Králové a u cisterciáků v Praze. V r. 1754 dokončil filozofickou fakultu a získal akademickou hodnost bakaláře. Své vzdělání doplnil ve Vídni, dále cestou po Francii a Anglii a pobytem na lipské univerzitě. V Praze se setkal s Josefem Dobrovským. Začíná se vážně zabývat českými dějinami. Navázal společenské a literární styky s prvními českými obrozenci, kteří se počali kolem r. 1770 formovat kolem České soukromé společnosti nauk. Svými studiemi vstoupil F. M. Pelcl do literatury. V r. 1774 vydal Stručné dějiny od nejstarších dob po dobu nynější (psáno německy). O šest let později již vydává česky psanou Novou kroniku českou. V r. 1793 se stal prvním profesorem obnovené stolice českého jazyka a literatury na pražské univerzitě.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Jana ŽIDOVÁ (TO 26) org. 2, 22.11.2005 v 12:59 hodin