JAN RUDOLF TRČKA Z LÍPY

majitel opočenského panství

* asi 1557
† 29. 9. 1634

Jeden z nejbohatších příslušníků české předbělohorské šlechty. Byl v r. 1611 přijat do panského stavu, od r. 1628 byl říšským hrabětem. V letech 1618 - 1620 se ho marně snažili získat na svou stranu čeští stavové a stal se nepříliš aktivním členem stavovské konfederace. Po Bílé hoře mu sice hrozila konfiskace majetku, ale nakonec si statky udržel. Jeho manželka, Marie Magdalena, poddanými přezdívaná "zlá Manda", v pobělohorské době bezohledným způsobem rozšiřovala rodinný majetek. Trčkové byli ve spojení s českou nekatolickou emigrací a sloužili Valdštejnovi jako spojovací článek k tajným jednáním. Po zavraždění jeho syna Adama Erdmana byl i Jan Rudolf obviněn ze spoluúčasti na valdštejnském spiknutí proti císaři, ale než mohl být vyslechnut, zemřel. Trčkovský majetek byl potom zkonfiskován.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Jana ŽIDOVÁ (TO 26) org. 2, 22.11.2005 v 11:34 hodin