Přírodní park DŽBÁNY-ŽEBRÁK [ Přírodní zajímavost ]

Přírodní park DŽBÁNY-ŽEBRÁK - přírodní parky vznikl vyhláškou Okresního úřadu Benešov dne 10.9. 1996. Jde o území ve tvaru protáhlého trojúhelníku, který vymezuje krajinu přibližně mezi Voticemi, Jankovem a Líšnem. Posláním přírodního parku je ochrana fenoménu malebné krajiny se soustředěnými estetickými, přírodními a kulturně historickými hodnotami, která není zvláště chráněna podle třetí části zákona ČNR č.114/1992 Sb.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 14:00 hodin