KOSTEL sv. JAKUBA APOŠTOLA

Ve stavební historii kostela sv. Jakuba apoštola v Domašíně se odráží starší část místních dějin. Původně to byla stavba gotická ze 14. století, z té doby pochází presbytář se sousední věží a větší část lodi. V roce 1582 byla loď prodloužena k západu a přistavěna k ní okrouhlá vížka se schodištěm na zpěvácký kůr. Stavebníkem byl nový majitel Smil Skuhrovský ze Skuhrova, který si postavil naproti kostelu renesanční tvrz. Po velkých pohromách, které postihly Domašín jak v třicetileté válce, tak i potom morem, neúrodami a hlavně několika požáry, byl kostel opraven v roce 1721. Zničen byl opět v r. 1804 - 1807, věž byla dokončena až v r. 1816. Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou a paprsčitým závěrem. Pozdně gotický portál vede do sakristie v přízemí velké věže, je sklenuta křížovou klenbou, na dvířkách obdélníkového výklenku je letopočet přestavby, r. 1582.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 12:47 hodin