KOSTEL sv. PETRA A PAVLA

Raně barokní kostel byl postaven kolem roku 1700. Jedná se o jednolodní stavbu obdélníkového tvaru s pravoúhlým presbytářem s přilehlou sakristií. Na východní a západním průčelí najdete tabulové štíty s volutami. Loď je plochostropá, presbytář je sklenut plackou, kruchta na 2 pilířích, podklenutá valeně s lunetami.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 12:45 hodin