KOSTEL sv. JAKUBA STARŠÍHO

Kostel sv.Jakuba Staršího z roku 1350, přestavěný barokně v 18.století, je jednolodní stavba s trojbokým presbytériem, v němž je umístěn hlavní oltář s rokokovými sochami andělů, nástavcem v podobě Boha Otce a obrazem sv.Jakuba. V lodi kostela se nacházejí oltáře Panny Marie s obrazem Madony signovaným "Chrudíček-Němeček 1898" a sv. Luitgardy s kopií obrazu od Petra Brandla z kostela v Sedlci. Na jižní straně lodi se nachází oltář sv. Jana Nepomuckého se sochou světce od neznámého autora. Interiér kostela zdobí ještě barokní socha sv.Floriána, patrona hasičů. Všechna umělecká díla byla s ohledem k několikanásobnému vyloupení kostela nahrazena kopiemi. U kostela se nachází zvonice z roku 1351, stejně jako kostel barokně přestavěná v 18.století.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 12:23 hodin