Tvrz DOMAŠÍN

V roce 1548 získal Domašín Kryštof Skuhrovský ze Skuhrova a na Popovicích, po jehož smrti byl majetek rozdělen mezi pět synů. Domašín zdědil Smil, který si kolem roku 1580 postavil naproti kostelu renesanční tvrz s dvěma válcovými baštami, které dal jméno Nový Domašín. V roce 1601 koupil zadlužený statek Jan Ostrovec z Kralovic, majitel Vlašimi. Tím přestala domašínská tvrz sloužit jako sídlo vrchnosti a postupně chátrala. Už v roce 1665 byla uvnitř zpustlá. Později byla v přízemí zřízena vinopalna a v patře příbytek hospodářského správce. Nové využití se pro objekt nalezlo v roce 1798, kdy vlašimská vrchnost (Vilém Auersperg) založila větší vlnařskou manufakturu, která měla obstarat odbyt vlny ze tří panských ovčínů. Manufaktura vyráběla vlněnou pytlovinu a různé druhy punčoch. Hlavní provozovna byla v Domašíně ve dvoře, v bývalé tvrzi. Zde se vlna předla, provádělo se zde barvení a úprava, nacházeli se zde i administrativní místnosti. Výrobky se prodávaly většinou v tuzemsku, ale část výrobybyla i na export přes přístav v Terstu. Po roce 1822 však manufaktura zaniká. Tvrz pak sloužila obytným potřebám. Při stavbě silnice byla roku 1843 zbořena nárožní bašta, později odstraněna i druhá. Dnes stojí jen vlastní budova tvrze pod jejíž omítkou jsou zbytky renesanční sgrafitové rustiky.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 10:32 hodin