Městské muzeum Moravská Třebová

Holzmaisterova sbírka mimoevropského umění s reinstalovanou částí starého Egypta včetně mumie egyptské princezny Hereret, Grafická sbírka dr. Loubala

Městské muzeum
Svitavská 18
461 311 203
muzeummtr@mtrebova-city.cz
www.ksmt.wz.cz

Otevřeno:
IV. - X. Út - Ne, XI. - III. Út - Pá
Aktuální změna otevírací doby je možná v souvislosti se změnou expozic. Info na www.ksmt.wz.cz

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ksmt.wz.cz
Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 17.11.2005 v 11:57 hodin