Městské muzeum - Památník Bohuslava Martinů

Památník nabízí návštěvníkovi Poličky komorní, ale dobře informující expozici. Životní dráha i tvorba skladatele je v expozici dokumentována přímo na fotografiích, diapozitivech, kresbách, maketách scén či kostýmových návrzích a členěna do takřka padesáti oddílů. Atraktivní je též seriál kreseb-karikatur ze skicáře Martinů. Ve video- a audiosálku je nabídka projekce životopisných dokumentárních filmů o Martinů a poslech nahrávek jeho hudby podle přání návštěvníků. Památník připomíná i poličské kořeny skladatele, jeho dětská a mladá léta prožitá ve městě i jeho vytrvalé návraty domů.
V památníku (archivu) jsou uloženy dokumenty prvořadého významu, jimiž jsou notové autografy, korespondence a ostatní rukopisy Bohuslava Martinů, dále torzo jeho knihovny, rodinné památky a trojrozměrné exponáty, originální fotografie, kopie notových autografů, kostýmové a scénické návrhy, tištěné noty, plakáty, programy, množství časopiseckých a novinových statí, video, filmy a bohatá diskografie Martinů. Celkem se jedná o úctyhodný počet více než 3000 sbírkových exemplářů. Archiv je k dispozici martinůovským badatelům, ale i veřejnosti zajímající se o život a dílo Bohuslava Martinů.

Otevřeno: I. - XII. Út - Ne, aktuálně a podrobně na webu

Kontakt: Tylova 114, tel.: 461 721 207
e-mail: muzeum@policka-city.cz, www.muzeum.policka.net

LOKALIZACE

Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 17.11.2005 v 08:14 hodin