Zámek Čkyně

Protáhlý jednopatrový zámek svou delší osou kopíruje tok Krátkého potoka a od silnice je oddělen malým parčíkem. Hlavní průčelí má klasicistní podobu s mělkým rizalitem a vstupní branou a kratší křídlo, dodatečně přistavěné kolem poloviny 19. století, je novogotické s lomenými okny nad potokem. Dnešní podoba vznikla na přelomu 18. a 19. století přestavbou barokně upravované renesanční tvrze.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 13.11.2005 v 13:14 hodin