Zámek Žihobce

Zámek -nyní základní škola- původní středověká tvrz byla výrazným způsobem přestavěna v ranném baroku na zámek. Přestavbu dokončil v roce
1688 císařský důstojník Ferdinand Iselin z Lanau.
Zámecký park-představuje významný krajinný prvek přiléhající k ranně baroknímu zámku a má rozlohu skoro 4,5 ha.Prostorné palouky jsou zde
lemovány vzrostlými dřevinami. Nachází se zde i vzácný převislý dub letní, javor tatarský a převislý jasan.V nejvýchodnějším a nejvyšším místě
je odpočívadlo s kamenným lehátkem, kde kníže Lamberk s kněžnou "Černou Káčou" odpočívali.
Roku 1919 obec zakoupila budovu bývalého zámeckého skleníku, přestavěla ji a Žihobce se staly jednou z mála, ne-li jedinou vesnicí v Čechách, která měla budovu určenou výhradně divadlu.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 10.11.2005 v 12:43 hodin