Lesní komplex Bor - Smrčí, město Klatovy [ Rekreační areál nebo středisko ]

Bývalá vojenská střelnice, v současnosti městský hospodářský les s výraznou rekreační funkcí. Jedná se o lokalitu s výskytem vzácnější flóry a fauny, reprezentovanou mimo jiné i pestrými druhy ptactva. Od celé délky jižního okraje je krásný výhled na Klatovy.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 10.11.2005 v 10:24 hodin