ŽELEZNORUDSKÝ ZÁMEČEK [ Zámek ]

Nejstarší zachovalá budova v Železné Rudě. Byl postaven v roce 1706, původně jako letní sídlo hrabat Nothaftů, kteří sem jezdili na lovecké výpravy. Tehdy se zde hojně vyskytovala zvěř vysoká - převážně jeleni, srnčí, tetřevi, tetřívci, jeřábci. Ze šelem můžeme jmenovat v té době ještě hojného medvěda, vlka nebo rysa. Při podzimní migraci se objevili i losi. Později se ze zámečku stalo sídlo správy Knížecích lesů a statků. Za první republiky zde pak sídlila správa státních lesů. Poté několik let zámeček chátral. V současné době se opět opravil a bude v něm

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 10.11.2005 v 09:32 hodin