Vůstra

Rybník, který je v údolí pod bývalým hradem Kozlovem dobře skryt před světským ruchem, zabezpečuje základní životní podmínky především pro zvláště chráněné a ohrožené druhy mokřadních rostlin a živočichů s vazbou na louku a rybník

LOKALIZACE

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Aleš Hozdecký (TO 19) org. 2, 25.10.2005 v 08:54 hodin